17 Safer 1438 / 17 Kasım 2016 İslam Devleti Türkçe Haber Bülteni

ses

Günün Önemli Haber Başlıkları:

 • Ninova Vilayetinin ‘Musul’ şehri doğusunda düzenlenen 2 istişhadi operasyonda mürted Rafızi ordusu ve milislerinden 37 kişi öldü.
 • Cezira Vilayetinin ‘Telafer’ şehri güneyinde mürted Rafızi milislerinin topluluğuna istişhadi operasyon düzenlendi.
 • Anbar Vilayetinde hilafet askerleri, ‘Ramadi’ şehri kuzeybatısında bulunan ‘Kubeysa’ şehri içinde ve ‘Er-Rutba’nın’ doğusunda mürted Rafızi ordusunun mevkilerine operasyon düzenledi.
 • Trablus Vilayetinin ‘Sirte’ şehrinde meydana gelen çatışmalarda mürted uzlaşı hükümeti milislerinden 36 kişi öldü ve yaralandı.
 • Dicle Vilayetinin ‘Eş-Şarkat’ şehri güneyinde mürted Rafızi milislerinin 5 karargâhı yakıldı.
 • Horasan Vilayetinin ‘Kabil’ şehrinde düzenlenen istişhadi operasyonda mürted Afgan muhaberatından 20’ye yakın kişi öldü ve yaralandı.

Vilayetlerden Haberler

 • Ninova Vilayeti

Hilafet askerlerinin yazdığı kahramanlık destanları kapsamında şehadet süvarilerinden Tacikistanlı ‘Ebu Abdullah’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz bomba yüklü aracını ‘Musul’un’ doğusunda bulunan ‘Es-Samah’ mahallesinde mürted Rafızi Swat milislerinin saldırı girişimi sırasında mürtedlerin topluluğu ortasında patlattı. Patlamada mürtedlerin 5 ‘HUMMER’ aracı imha olurken 2 tanesi de kullanılamaz hale geldi.

İlgili bağlamda şehadet süvarilerinden Iraklı ‘Ebu Âdem’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz bomba yüklü aracını ‘Ez-Zerkavi’ mahallesi etrafında mürted Rafızi ordusu ve milislerinin üzerine patlattı. Patlamada mürtedlere ait ‘ABRAHAMS’ tipi bir tank ve 3 ‘HUMMER’ tipi araç imha olurken mürtedlerden de 17 kişi öldü ve diğer birkaç kişi de yaralandı.

Ayrıca ‘Ez-Zerkavi’ ve ‘El-İntisar’ mahalleleri etrafında hilafet askerleri ile mürtedler arasında meydana gelen çatışmalarda mürtedlere ait bir ‘BMP’, 2 ‘HUMMER’ ve bir buldozer imha edildi.

Ve ayrıca ‘Ez-Zerkavi’ mahallesi etrafında mürted Rafızi ordusu ve milislerinin topluluğu kanas silahıyla hedef alınması sonucunda mürtedlerden 5 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Aynı zamanda destek birlikleri, mürted Rafızi ordusu ve milislerinin ‘Eş-Şeyma’, ‘El-İntisar’ ve ‘Ez-Zerkavi’ mahalleleri etrafında ve ‘Bauviza’ ve ‘El-Harre’ mıntıkası yakınlarında bulunan karargâhlarını ve topluluklarını onlarca havan topuyla bombaladı. Allah’tan kardeşlerimizin atışlarını isabetli kılmasını ve mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Cezira Vilayeti

Allahu Teâlâ’nın yardımı ve muvaffakiyetiyle şehadet süvarilerinden ‘Muhammed El-Aferi’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz bomba yüklü aracını, mürted Rafızi milislerinin ‘Telafer’in’ güneyindeki mücahidlerin mevkilerine yönelik ilerleme girişimi sırasında mürtedlerin konvoyunun ortasında patlattı. Patlamada mürtedlerden birkaç kişi ölüp yaralanırken mürtedlere ait bir asker taşıma aracı ve 2 ‘HUMMER’ aracı da imha oldu.

Ayrıca mürtedlerin mayın tarlasına girmesi sonucunda mürtedlerin 3 aracı kullanılamaz hale gelirken bir ‘HUMMER’ tipi araçları da mayınla hedef alınarak imha edildi.

Aynı zamanda destek birlikleri, mürted Rafızi milislerinin bu köydeki mevkilerini yüzden fazla havan topu ve birkaç ağır top mermisiyle hedef aldı.

Ayrıca ‘Sita’ köyü yakınlarında mürted Rafızi milislerine ait ‘ABRAHAMS’ tipi bir tankın güdümlü füzeyle vurulması sonucunda tank kullanılamaz hale geldi. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Anbar Vilayeti

Hilafet askerlerinden birkaç kişi Allahu Teâlâ’ya tevekkül ettikten sonra mürted Rafızi ordusunun ‘Er-Rutba’ şehri doğusunda bulunan ‘El-Kilo 60’ mıntıkasındaki 2 karargâhına ve bir kışlasına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hilafet askerleri ile mürtedler arasında farklı türdeki silahlarla birkaç saat çatışmalar meydana geldi. Çok geçmeden mürtedler yenildiler ve arkalarında ölülerinden birini bırakarak mevkilerinden kaçtılar. Mürtelderin kaçmasının ardından mürtedlerin 2 karargâhı yakıldı ve bir ‘HUMMER’, bir buldozer ve bir diğer 2 araçları da imha edildi. Ayrıca bazı silah, çeşitli mühimmat ve bir araç da ganimet alındı. Operasyonun ardından hilafet askerleri Allahu Teâlâ’nın lütfuyla kayıp vermeden üslerine geri döndü. Allah’a hamdolsun.

İlgili bağlamda Allahu Teâlâ’nın muvaffakiyetiyle hilafet askerleri, ‘Ramadi’ şehri kuzeybatısında bulunan ‘Kubeysa’ şehrindeki mürted Rafızi ordusu ve sahavatların karargâhlarının içine ulaşmayı başardıktan karargâhlara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında orduda üst düzey rütbeli birinin ve mürted sahavatların liderlerinden birinin de bulunduğu mürtedlerden çok sayıda kişi öldürüldü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Trablus Vilayeti

Dün ve evvelsi gün hilafet askerlerinin ‘Sirte’ şehrinin ‘El-Giza’ mıntıkasında farklı türdeki silahlarla girdiği şiddetli çatışmalar sonucunda mürted uzlaşı hükümeti milislerinden 36 kişi öldü ve yaralandı.

Aynı zamanda ‘Sirte’nin’ batısındaki sahil yolu üzerinde mürtedlere ait bir araca mayınlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen mayınlı saldırıda araç kullanılamaz hale gelirken aracın içinde bulunanların tümü yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Dicle Vilayeti

Hilafet askerleri Allah azze ve celle’ye tevekkül ettikten sonra hafif ve orta sınıf silahlarla ‘Eş-Şarkat’ şehri güneyinde bulunan ‘Ayn El-Beyda’ mıntıkasında mürted Rafızi milislerinin beş karargâhına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hilafet askerleri ile mürtedler arasında birkaç saat çatışmalar yaşandı. Meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden 6 kişi öldürülürken karargâhları ise yakıldı ve otomatik silah taşıyan bir araçları da imha edildi. Operasyonun ardından hilafet askerleri ganimet aldıkları silah ve çeşitli mühimmatlarla kayıp vermeden üslerine geri döndü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

Ayrıca hilafet askerlerinden bir grup ‘Hamam El-Alil’ kasabası etrafında mürted Rafızi ordusunun karargâhlarına sızma operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda hilafet askerleri mürtedlerle hafif silah ve el bombalarıyla çatıştı. Meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden birkaç kişi öldü ve yaralandı. Operasyonun ardından hilafet askerleri kayıp vermeden üslerine geri döndü.

Aynı zamanda ‘Hamam El-Alil’ kasabası batısında bulunan ‘Es-Sadde’ köyü etrafında mürted Rafızi ordusuna ait bir ‘HUMMER’ tipi araç imha edilirken aracın içinde bulunanların tümü de öldü.

Ayrıca ‘Eş-Şarkat’ şehrinde mürted Rafızi milislerinden biri kanas silahıyla vurularak öldürüldü. Allah’a hamdolsun.

 • Horasan Vilayeti

Allahu Teâlâ’nın muvaffakiyetiyle şehadet süvarilerinden Horasanlı ‘Talha’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz patlayıcı yeleğini ‘Kabil’ şehrinin ‘Bul Muhammed’ mıntıkasında mürted Afgan muhaberatı unsurlarını taşıyan otobüsün üzerine patlattı. Patlamada mürtedlerden 20’ye yakın kişi öldü ve yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Diyala Vilayeti

Hilafet askerlerine bağlı güvenlik müfrezeleri ‘Mendeli’ nahiyesinde mürted Rafızi ordusuna ait bir ‘HUMMER’ tipi araca mayınlı saldırı düzenledi. Düzenlenen mayınlı saldırıda araç imha olurken aracın içinde bulunanların tümü de öldü.

Ayrıca ‘Baledruz’ nahiyesine bağlı ‘En-Neda’ ve ‘Dayniye’ mıntıkasında mürted Rafızi ordusuna ait ‘Lora’ ve ‘Salfador’ tipi 2 araca mayınlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen mayınlı saldırıda araçlar kullanılamaz hale gelirken aralarında mürted Rafızi milislerinin liderlerinden birinin de bulunduğu araçların içinde bulunanların tümü yaralandı. Allah’tan onları bir an önce öldürmesini diliyoruz.

Ve ayrıca ‘Bahrez’ nahiyesine bağlı ‘Bezayir’ mıntıkasında mürted Rafızi ordusuna ait su taşıyan bir araca mayınlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen mayınlı saldırıda araç imha olurken aracın içinde bulunanların tümü de öldü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Rakka Vilayeti

İki gün önce vilayetin kuzeyindeki ‘Tel Abyad’ın’ doğusunda bulunan ana yol üzerinde mürted PKK unsurlarını taşıyan bir araca mayınlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen mayınlı saldırıda aracın içinde bulunanların tümü öldü ve yaralandı.

Ayrıca ‘Ayn İsa’ kasabası güneybatısında bulunan ‘El-Müşahede’ köyü yakınlarında mürted PKK’lılara ait bir buldozerin güdümlü füzeyle hedef alınması sonucunda buldozer kullanılamaz hale geldi. Allah’a hamdolsun.

 • Selahaddin Vilayeti

Mürted Rafızi milislerinin ‘Şeyh Ali’, ‘Ed-Dibsi’ ve ‘El-Asmida’ mıntıkasında, ‘El-Mahazin’ ve ‘El-Asmida’ köprüsünde, ‘Es-Sekkeriyyat’ kavşağında ve ‘Hadise – Beyci’ yolu üzerinde bulunan karargâhları onlarca havan topuyla bombalandı. Atışların çoğu tam isabetli oldu. Allah’a hamd ve şükürle olsun.

 • Sina Vilayeti

‘El-Ariş’ şehri güneyinde bulunan ‘Es-Safa’ kontrol noktası yakınlarında mürted Mısır ordusuna ait bir zırhlı aracın iki bombayla hedef alınması sonucunda araç imha oldu. Allah’a hamdolsun.

 Kaynak: Darul Hilafe / El-Hayat Medya Türkçe Masası

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s