07 Safer 1438 / 07 Kasım 2016 İslam Devleti Türkçe Haber Bülteni

ses

Günün Önemli Haber Başlıkları:

 • Samarra ve Tikrit şehirlerinde müşrik Rafızilerin topluluklarına düzenlenen 3 istişhadi operasyonda müşrik Rafızilerden 182 kişi öldü ve yaralandı.
 • Ninova Vilayetinin ‘Musul’ şehri kuzeyinde ve doğusunda mürted Peşmerge ve Rafızi ordusu ve milislerinin ilerleme girişimleri püskürtüldü.
 • Rakka Vilayetinin kuzey kırsalında mürted PKK’lıların topluluklarına düzenlenen 2 istişhadi operasyonda mürted PKK’lılardan 30’dan fazla kişi öldü.
 • Dicle Vilayetinin ‘Hamam El-Alil’ kasabası kuzeybatısında mürted Rafızi ordusu ve milislerinden en az 15 kişi öldü.
 • Anbar Vilayetinin ‘Ramadi’ şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 Amerikan askeri öldü.
 • Fırat Vilayetinin ‘Er-Rutba’ şehri kuzeyinde hilafet askerleri, mürted Rafızi ordusuna ait bir karargâha operasyon düzenledi.

Vilayetlerden Haberler

 • Selahaddin Vilayeti

Allah Teâlâ’nın yardımı ve muvaffakiyetiyle şehadet süvarilerinden 3 kişi –Allah onları kabul etsin- müşrik Rafızilerin ‘Samarra’ ve ‘Tikrit’ şehrindeki topluluklarını hedef alarak harekete geçti. İstişhadçı kardeşlerimiz hedeflerine ulaştıktan sonra şehadet süvarilerinden ‘Ebu Musab El-Maslavi’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz ‘Samarra’ şehrinde bomba yüklü aracını Şii imamların şirki mezarlığındaki müşrik Rafızilerin topluluğu ortasında patlattı.  Düzenlenen istişhadi operasyonun ardından ‘Ebu Abdulmelik El-Maslavi’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz patlayıcı yeleğini birinci istişhadi operasyonda hayatta kalanların toplulukları üzerine patlattı. Düzenlenen 2 istişhadi operasyonda aralarında 15 İranlı Rafızi’nin de bulunduğu müşrik Rafızilerden 47’den fazla kişi ölürken 80 kişi de yaralandı.

Aynı zamanda şehadet süvarilerinden ‘Ebu Suheyb Eş-Şümeri’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz ‘Tikrit’ şehrinde bomba yüklü aracını ‘El-Enva’ kontrol noktasındaki Rafızi güvenlik birimlerinin toplulukları üzerine patlattı. Patlamada mürtedlerden 25 kişi ölürken 30’a yakın kişi de yaralandı ve 7 araçları da imha oldu.

Öte yandan destek birlikleri, mürted Rafızi milislerinin ‘Ed-Dibsi’ mıntıkasında, ‘Hadise – Beyci’ yolu üzerinde ve ‘El-Mahazin’ köprüsünde bulunan karargâhlarını havan ve birkaç ‘SPG9’ füzesiyle bombaladı. Atışlar tam isabetli oldu. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Ninova Vilayeti

Allah Teâlâ’nın lütfuyla hilafet askerleri, mürted Peşmerge ve Rafızi ordusu ve milislerinin ‘Musul’ şehrine yönelik kuzeyden ve doğudan ilerleme girişimlerini püskürttü. Mürtedler tarafından düzenlenen saldırı sırasında şehadet süvarilerinden Iraklı ‘Ebu Süleyman’ –Allah onu kabul etsin- bomba yüklü aracını şehrin kuzeyinde bulunan ‘Şelalat’ mıntıkası yakınlarındaki konvoyunun üzerine patlattı. Patlamada mürtedlerden birkaç kişi ölüp yaralanırken çok sayıda araçları da imha oldu. Düzenlenen istişhadi operasyonun ardından hilafet askerleri, konvoydan geriye kalanları farklı türdeki silahlarla hedef aldı. Hedef alınan konvoyda mürtedlerin ‘Abrahams’ tipi bir tankı kullanılamaz hale gelirken mürtedler ise yenilmiş bir şekilde mevkilerine geri dönmek zorunda kaldı.

Aynı zamanda şehadet süvarilerinden ‘Hattab El-İmareti’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz ‘Musul’un’ doğusunda bulunan ‘Es-Samah’ mahallesi yakınlarında bomba yüklü aracıyla mürted Rafızi ordusu ve milislerinin topluluklarına daldı ve bomba yüklü aracını toplulukları ortasında patlattı. Patlamada mürtedlere ait bir hummer aracı imha olurken mürtedlerden de 9 kişi öldü ve birkaç kişi de yaralandı. Düzenlenen istişhadi operasyonun ardından hilafet askerleri ile mürted Rafızi ordusu ve milisleri arasında farklı türdeki silah ve havanlarla çatışmalar meydana geldi.

Ayrıca ‘Musul’un’ doğusunda bulunan ‘El-İntisar’ mahallesi yakınlarında mürted Rafızi milislerinden 5 kişi öldürülürken bir hummer tipi araçları da kullanılamaz hale getirildi.

Ve ayrıca ‘Musul’un’ doğusunda bulunan ‘Saddam’ mahallesi yakınlarında bir hummer aracı ganimet alındı.

 • Rakka Vilayeti

Allah Teâlâ’nın yardımı ve muvaffakiyetiyle şehadet süvarilerinden biri –Allah onu kabul etsin- bomba yüklü aracını ‘Rakka’ Vilayetinin kuzeydoğu kırsalında bulunan ‘Lakta’ köyü yakınlarında mürted PKK’lıların topluluğu üzerine patlattı. Patlamada mürted PKK’lılardan 14 kişi öldü. Düzenlenen istişhadi operasyonun ardından birkaç saat sonra bir diğer şehadet süvarisi –Allah onu kabul etsin- bomba yüklü aracıyla aynı köyün yakınlarındaki mürted PKK’lıların konvoyuna doğru harekete geçti. İstişhadçı kardeşimiz hedefine ulaştıktan sonra bomba yüklü aracını mürtedlerin topluluğu ortasında patlattı. Patlamada mürted PKK’lılardan 16 kişi ölürken diğer birkaç kişi de yaralandı ve 4 araçları da imha oldu. Düzenlenen bu iki istişhadi operasyonla beraber hilafet askerlerinin iki gün önce ‘Rakka’nın’ kuzeyinde bulunan ‘Ayn İsa’ kasabası doğusundaki ve batısındaki köylere düzenlediği fedai operasyonlarının ardından 48 saat içerisinde mürted PKK’lılardan öldürülenlerin sayısı 66 kişiye yükselirken mürtedlerden diğer kaç kişi de yaralandı.

Ayrıca hilafet askerlerinin ‘Ayn İsa’ mıntıkasında mürted PKK’lılara ait bir zırhlı aracı güdümlü füzeyle hedef alması sonucunda araç imha olurken aracın içinde bulunanların tümü de öldü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Dicle Vilayeti

Mürted Rafızi ordusu ve milislerinin ‘Hamam El-Alil’ kasabası kuzeybatısında bulunan ‘El-Azba’ tepelerine yönelik ilerleme girişimleri sırasında hilafet askerleri ile mürted Rafızi ordusu ve milisleri arasında meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden en az 15 kişi öldürülürken 2 hummer tipi araçları da imha edildi.

Yanı sırsa hava savunma birlikleri aynı mıntıkada mürtedlere ait bir insansız hava aracını düşürdü.

Ayrıca hilafet askerleri, ‘Arbid’ köyü yakınlarında mürtedlerin 2 hummer tipi aracını imha ederken bir diğer hummer tipi araçlarını da kullanılamaz hale getirdi.

Aynı zamanda mürted Rafızi ordusunun ‘Hubeyrat’ ve ‘Arbid’ köyündeki, ‘Tel Tayba’ ve ‘El-Curn’ köyü yakınlarındaki, ‘Hamam El-Alil’ kasabası etrafındaki ve ‘Eş-Şarkat’, ‘En-Nemil’ ve ‘Ayn El-Beyda’ kavşağındaki toplulukları onlarca havan ve birkaç güdümlü füzeyle hedef alındı. Atışların çoğunluğu tam isabetli oldu. Allah’tan kardeşlerimizin atışlarını isabetli kılmasını ve mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Anbar Vilayeti

Allah Teâlâ’nın muvaffakiyetiyle hilafet ordusunun güvenlik müfrezelerinden biri ‘Ramadi’nin’ güneybatısında bulunan ‘Et-Temim’ mıntıkasında bir bomba yerleştirdi ve güvenlik şirketinde çalışan 4 haçlı Amerika askerini taşıyan aracın üzerine patlattı. Patlamada 4 haçlı Amerika askeri öldü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Fırat Vilayeti

Hilafet askerleri Allah azze ve celle’ye tevekkül ettikten sonra ‘Er-Rutba’ şehri kuzeyinde bulunan ‘El-Kilo 70’ mıntıkası yakınlarında mürted Rafızi ordusunun bir karargâhına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hilafet askerleri mürtedlerle farklı türdeki silahlarla çatıştı. Meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden 5 kişi ölürken diğerleri ise yaralandı. Ayrıca mürtedlerin 2 aracı imha edilirken 1 araç ve çeşitli mühimmatlar da ganimet alındı. Operasyonun ardından hilafet askerleri kayıp vermeden mürtedlerin karargâhını yakarak üslerine geri döndü. Allah’a hamdolsun.

 • Cenub Vilayeti

Hilafet askerleri Allah Teâlâ’dan yardım diledikten sonra ‘Zuba’ mıntıkasının birkaç köyünde mürted Rafızi ordusu ve milislerine ait bir konvoyun üzerine beş bomba patlattı. Patlamada mürtedlerin 4 farklı tipteki aracı imha olurken mürtedlerden de çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Ölenlerin arasında 3 bomba uzmanını da bulunuyordu.

Ayrıca ‘Er-Rıdvaniye’nin’ ‘El-Futuh’ mıntıkasında hilafet askerleri, hafif silah ve RPG7 füzeleriyle mürted Rafızi ordusunun kontrol noktasıyla çatıştı. Ayrıca mürtedlerin kontrol noktasının yakınlarında bir bomba yerleştirildi ve yaya devriyesinin çatışma bölgesine gelmesi üzerine bomba gelen devriyenin üzerine patlatıldı. Allah’tan mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Bereke Vilayeti

Hilafet askerleri dün ‘Bereke’ şehrinin ‘En-Neşva’ mahallesinde mürted PKK’lılara düzenlediği bombalı saldırıda mürted PKK’lılardan 2 kişi ölürken diğer birkaç kişi de yaralandı. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Somali

Hilafet askerleri, ‘Mogadişu’ şehrinin ‘Tevfik’ mahallesinde mürted emniyet binasına el bombalarıyla saldırı düzenledi ancak hasar hakkında bir bilgi edinilemedi. Allah’tan mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Cezira Vilayeti

Hilafet askerleri, ‘Musul’un’ güneyinde bulunan ‘İdaya’ kavşağı yakınlarında mürted Rafızi milislerine ait bir Rus tankını güdümlü füzeyle vurarak imha ederken mürtedlere ait 2 buldozeri de havanla hedef alması sonucunda bir buldozer imha oldu ve bir diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Tunus Vilayeti

Hilafet askerleri, mürted ‘Tunus’ askerlerinden birini ‘Tunus’un’ batısındaki ‘Kasrin’de’ bulunan ‘Mugila’ dağındaki evinde öldürdü. Allah’a hamdolsun.

 • Diyala Vilayeti

Hilafet askerleri, Rafızi ‘Kara Tabba’ nahiyesini birkaç havan topuyla bombaladı. Allah’tan mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Kuzey Bağdat Vilayeti

‘Et-Tarimiye’ şehri merkezinde ‘Vusam’ adlı bir mürted Rafızi polisinin silahla hedef alınması sonucunda mürted yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 Kaynak: Darul Hilafe / El-Hayat Medya Türkçe Masası

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s