01 Safer 1438 / 01 Kasım 2016 İslam Devleti Türkçe Haber Bülteni

ses

Günün Önemli Haber Başlıkları:

 • Mali’nin kuzeyindeki El-Murabitin bölüğü Müminlerin Emiri Şeyh Ebu Bekir El-Bağdadi’ye –Allah onu korusun- biat etti.
 • Dicle Vilayetinin ‘Eş-Şura’ kasabası yakınlarında mürted Rafızi ordusu ve milislerine birkaç istişhadi operasyon düzenlendi.
 • Ninova Vilayetinin ‘Musul’ şehri kuzeyinde mürted Peşmerge ve Rafızi milislerinin iki saldırısı püskürtüldü ve mürted Peşmerge ve Rafızi milislerinin topluluklarına 3 istişhadi operasyon düzenlendi.
 • Fırat Vilayetinin ‘Hadise’ şehri batısında düzenlenen fedai operasyonunda mürted Rafızi milis ve sahavatlardan onlarca kişi öldü ve yaralandı.
 • Halep Vilayetinin kuzey kırsalında çok sayıda köy yeniden kontrol altına alındı ve mürted sahavatlardan onlarca kişi öldü ve yaralandı.
 • Horasan Vilayetinin ‘Celalabad’ şehri güneyinde düzenlenen fedai operasyonunda mürted sahavat unsurlarından 40 kişi öldü ve yaralandı.

Vilayetlerden Haberler

 • Mali

Mali’nin kuzeyindeki ‘El-Murabit’in’ bölüğü ‘Ebu Velid Es-Sahravi’ liderliğinde, kâfirlerin ve mürtedlerin komplolarına rağmen İslam Devleti’nin yeni bir bölgeye uzanması için Müminlerin Emiri Şeyh Ebu Bekir El-Bağdadi’ye –Allah onu korusun- biat etti. El-Murabit’in bölüğü Allah Teâlâ’nın lütfuyla Muharrem ayının yarısında ‘Nijer’de’ kâfirlere yönelik bir saldırı düzenlemiş ve ‘Koti Kali’ hapishanesinin surlarını yıkmıştı. Allah Teâlâ onların elleriyle hapishaneyi fethetmiş ve onlarca mücahidi özgürleştirmeyi lütfetmişti. Aynı zamanda El-Murabit’in bölüğü daha önce ‘Mali’nin’ kuzeyinde, çöl mıntıkalarında ve çevresinde kâfirlerin ve mürtedlerin merkezlerine birkaç operasyon düzenlemişti. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Dicle Vilayeti

Allah Teâlâ’nın lütfu ve muvaffakiyetiyle ve hilafet askerlerinin yazdığı kahramanlık destanları kapsamında şehadet süvarilerinden 5 kişi -Allah onları kabul etsin- bomba yüklü araçlarıyla ‘Eş-Şura’ kasabası yakınlarında bulunan ‘El-Farisiye’, ‘Tel Tayba’ ve ‘Azagiziga’ köylerindeki Rafızi ordusu ve milislerine doğru hareke geçti. İstişhadçı kardeşlerimiz hedeflerine ulaştıktan sonra bomba yüklü araçlarını mürtedlerin toplulukları ortasında patlattı. Düzenlenen istişhadi operasyonlarda mürtedlerden onlarca kişi ölüp yaralanırken mürtedlere ait çok sayıda araç da imha oldu. Yanı sıra destek birlikleri kâfirlerin topluluklarını farklı ayardaki 100’den fazla havan topuyla bombaladı.

Ayrıca hilafet askerleri, mürted Rafızi ordusu ve milislerinin ‘Ebu Şuveyh’ ve ‘Ummu Es-Sican’ köylerine yönelik saldırılarını püskürttü. Mürtedlerin köylere yönelik saldırısı sırasında şehadet süvarilerinden 3 kişi ‘Eş-Şura’ kasabası kuzeybatısında mürted Rafızi ordusu ve milislerine 3 istişhadi operasyon düzenledi. Düzenlenen istişhadi operasyonlarda ilk olarak Şamlı ‘Ebu Muhammed’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz bomba yüklü aracıyla harekete geçti ve aracını mürtedlerin ‘Ebu Şuveyh’ köyü yakınlarındaki toplulukları üzerine patlattı. Patlamada mürtedlerin 6 hummer aracı imha olurken araçların içinde bulunanların tümü de öldü ve yaralandı. Daha sonra şehadet süvarilerinden ‘Ebu Useyd El-Mislavi’ ve ‘Ebu Usame El-Horasani’ –Allah onları kabul etsin- kardeşlerimiz otomatik silah yüklü bir araçla harekete geçti ve bomba yüklü araçlarını mürtedlerin ‘Musul’un’ güneyinde bulunan ‘Ummu Es-Sican’ köyündeki toplulukları ortasında patlattılar. Patlamada mürtedlerden onlarca kişi ölüp yaralanırken çok sayıda araçları da imha oldu.

Ve ayrıca hilafet askerleri, ‘Makhol’ dağında mürted Rafızi ordusu ve milislerinin iki karargâhını iki ‘SPG9’ füzesiyle hedef alarak yaktı.

Diğer bir taraftan kanas müfrezeleri, ‘Ez-Zerke’ ve ‘El-Curn’ köylerinde mürted Rafızi milislerinden 10 kişiyi kanas silahıyla vurarak öldürdü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Ninova Vilayeti

Allah Azze ve Celle’nin lütfuyla hilafet askerleri, mürted Rafızi milis ve Peşmerge’lerin ‘Musul’un’ doğusunda ve güneyinde bulunan ‘Kori Gariban’ ve ‘Sanidic’ köylerine yönelik iki saldırısını püskürttü. Mürtedlerin köylere yönelik saldırısı sırasında farklı türdeki silahlarla hilafet askerleri ile mürtedler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yanı sıra destek birlikleri şiddetli çatışmaların ardından kaçan mürtedlerin topluluklarını füze ve havan toplarıyla bombaladı.

Ayrıca şehadet süvarilerinden iki kişi –Allah onları kabul etsin- bomba yüklü araçlarıyla ‘Musul’un’ güneydoğusunda bulunan ‘Ali Reş’ köyündeki ve ‘Musul’un’ kuzeydoğusunda bulunan ‘El-Kaim’ köyü yakınlarındaki mücahidlerin mevkilerine ilerlemeye çalışan mürted Rafızi milis ve Peşmerge’lerin topluluklarına istişhadi operasyon düzenledi.

Ve ayrıca ‘El-Kaim’ köyü yakınlarında ‘T72’ tipi bir tankın güdümlü füzeyle hedef alınması sonucunda tank kullanılamaz hale geldi. Allah’a hamdolsun.

Diğer bir taraftan dün hilafet askerlerinden birkaç kişi hafif ve orta sınıf silahlarla ‘Musul’un’ kuzeyinde bulunan ‘Telkeyf’ kasabası doğusundaki ‘El-Hukul’ köyü yakınlarında mürted Rafızi milislerinin karargâhlarına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda mürtedlerden en az 4 kişi öldürüldü.

Ayrıca şehadet süvarilerinden Tunuslu ‘Ebu Bera’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz bomba yüklü aracıyla harekete geçti ve bomba yüklü aracını ‘Telkeyf’ kasabası batısında bulunan ‘El-Harre’ mıntıkası yakınlarındaki mürted Rafızi milislerinin topluluğu ortasında patlattı. Patlamada mürtedlerin çok sayıda aracı imha olurken araçların içinde bulunanların tümü de öldü. İstişhadi operasyonun ardından hilafet askerleri, saflarında ölü ve yaralılar olan iki mevkiden kaçan mürtedlerin topluluğuna saldırı düzenledi.

Ve ayrıca hilafet askerlerinden birkaç kişi hafif ve orta sınıf silah ve RPG’lerle ‘Masrac’ köyündeki mürted Peşmerge’lerin bir karargâhına operasyon düzenledi. Operasyonun ardından hilafet askerleri kayıp vermeden üslerine geri döndü.

Diğer bir taraftan destek birlikleri, ‘Musul’un’ kuzeyinde bulunan ‘El-Hukul’ ve ‘Harab’ köyleri arasındaki ve ‘Falfil’ köyü etrafındaki mürted Peşmerge ve Rafızi milislerinin topluluklarını ağır havan toplarıyla bombaladı. Allah’tan mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Halep Vilayeti

Mürted sahavat unsurları, kuzey ‘Halep’ kırsalında bulunan ‘Abla’ köyüne operasyon düzenledi. Ancak mürtedler mücahidlerin köyün içinde kendileri için hazırladığı tuzağa girdi. Mürtedlerin köye girmesinin ardından mürtedler park edilmiş bomba yüklü araçla hedef alındı. Patlamada mürtedlerin 4 aracı imha olurken araçların içinde bulunanların tümü de öldü ve yaralandı. Patlamada hayatta kalanlar ise mayın tarlasına doğru kaçtı ve mayın tarlasına girdi. Mayın tarlasında mayınların patlaması sonucunda mürtedlerden birkaç kişi öldü ve yaralandı. Mürtedlerin köye yönelik saldırısı sonucunda mürtedlerden 20’den fazla kişi ölürken 4 araçları da imha oldu.

Ayrıca ‘Sandi Sagir’ köyü civarında, mürted sahavat unsurları, mürted Türk ordusunun yoğun topçu bombardımanının ardından köye saldırıya geçti. Ancak hilafet askerleri, mürtedlerin mayın tarlasına girmeleri için onları köyün içine çekti. Mürtedlerin köyün içine ilerleyişi sırasında mürtedlerin üzerine 5 mayın patlatıldı. Daha sonra köyün içinde hilafet askerleri ile mürted sahavat unsurları arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden çok sayıda kişi öldü.

Ve ayrıca ‘Baylis’ köyü civarında, mürted sahavat unsurları, Amerika’nın bir zırhlı aracı ve diğer araçlarla köye saldırıya geçti. Köye yönelik saldırıya geçen mürtedler mayın tarlasına çekildi ve daha sonra üzerlerine çok sayıda mayın patlatıldı. Patlamalarda mürtedlerden birkaç kişi öldü ve yaralandı. Hayatta kalan mürtedler ise yenilginin tadını tadarak kaçtı.

Diğer bir taraftan hilafet askerleri Allah Teâlâ’nın lütfuyla ‘Aktarin’in’ güneyinde bulunan ‘Baran’, ‘El-Vaş’, ‘Tanuza’, ‘Salsana’ ve ‘Cub El-Asi’ köylerini yeniden kontrol altına aldı.

Aynı zamanda destek birlikleri, ‘Gandura’nın’ batısında bulunan ‘Kerpiçli’ köyündeki mürted Türk ordusu ve sahavatların mevkilerini ağır silahlarla hedef aldı.

Ayrıca ‘Rai’ kasabası doğusunda bulunan ‘Er-Ravda’ köyündeki mürted Türk ordusu ve sahavatlar ‘SPG9’ füzeleriyle hedef alındı.

Öte yandan hilafet askerleri, Rusya’nın yoğun hava desteğiyle mürted PKK’lıların ‘Halep’ kırsalında bulunan ‘Sanayi’ şehri doğusundaki ‘Dirneta’ köyüne yönelik saldırısını püskürttü. Saldırının püskürtülmesi sonucunda mürtedlerden 10 kişi öldü. Allah’a hamdolsun.

 • Fırat Vilayeti

Allah Teâlâ’nın muvaffakiyetiyle şehadet süvarilerinden 3 kişi ‘Hadise’ şehri batısında bulunan ‘El-Hafasa’ mıntıkasının asfalt fabrikasındaki mürted Rafızi milis ve sahavatların bir mevkiine fedai operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda ‘Ebu Abdullah El-Karboli’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz fabrikanın yakınlarında bulunan bir karargâha saldırdı ve patlayıcı yeleğini karargâhın içinde bulunanların üzerine patlattı. Patlamada mürtedlerden 15 kişi öldü. Aynı zamanda diğer iki fedai Felluceli ‘Ebu Cihad’ ve ‘Ebu Ubeyde El-Karaboli’ –Allah onları kabul etsin- kardeşlerimiz fabrikanın içine saldırdılar ve fabrikanın içinde bulunanların tümünü öldürdükten sonra fabrikayı kontrol altına aldılar. Daha sonra mürtedlerin destek kuvvetlerinin gelmesi üzerine her iki fedai patlayıcı yeleklerini gelen destek kuvvetlerinin topluluğu ortasında patlattı. Düzenlenen fedai operasyonu sonucunda mürtedlerden 35 kişi ölürken diğer birkaç kişi de yaralandı. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

Ayrıca evvelsi gün hilafet askerleri, mürtedlerin 25 adlı karargâhını birkaç havan topuyla bombaladı. Allah’tan mürtedlerin hakkından gelmesini diliyoruz.

 • Bağdat Vilayeti

Allah Teâlâ’nın lütfuyla güvenlik müfrezelerinden biri, ‘Bağdat’ın’ batısında bulunan ‘Eş-Şila’ mıntıkasında bomba yüklü bir aracı park etti ve daha sonra aracı müşrik Rafızilerin bir topluluğu üzerine patlattı. Patlamada müşrik Rafızilerden 36’ya yakın kişi öldü ve yaralandı. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Kuzey Bağdat Vilayeti

Allah Teâlâ’nın muvaffakiyetiyle İslam Devleti’nin güvenlik müfrezelerinden biri bomba yüklü bir aracı ‘Bağdat’ın’ kuzeyinde bulunan ‘Et-Taci’ mıntıkasındaki bir hayvan pazarı yakınlarında park etti ve daha sonra aracı mürted Rafızilerin topluluğu üzerine patlattı. Patlamada mürted Rafızilerden 9 kişi ölürken diğer birkaç kişi de yaralandı.

Ayrıca güvenlik müfrezeleri dün, ‘Et-Tarimiye’nin’ ‘Es-Selman’ mıntıkasında mürted Rafızi hükümetinin casus hücresinin en büyük sorumlusu ‘Muhammed Sahim Es-Selmani’ aldı mürtede suikast düzenledi. Allah’a hamdolsun.

 • Horasan Vilayeti

Şehadet süvarilerinden ‘Selman El-Horasani’ –Allah onu kabul etsin- kardeşimiz ‘Celalabad’ın’ güneyinde bulunan ‘Halis Famili’ mıntıkasında mürted sahavat unsurlarına fedai operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda fedai kardeşimiz mürted sahavat unsurlarının içinde bulunduğu binanın içindeki nöbetçilere ateş açtı ve onları öldürdü. Daha sonra binanın içine girerek mürtedlerin topluluğu ortasında patlayıcı kemerini patlattı. Patlamada aralarında mürted sahavatların 5 liderinin de bulunduğu mürted sahavat unsurlarından 15 kişi ölürken 25 kişi de yaralandı.  Allah’tan kardeşimizi cennetin en yüksek mertebesine kabul etmesini diliyoruz. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Trablus Vilayeti

‘Sirte’ şehrinde Amerika’nın yoğun hava desteğiyle saldırıya geçen mürted ‘El-Vafak’ hükümeti milisleri ile hilafet askerleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Meydana gelen çatışmalarda mürtedlerden 24 kişi öldü ve yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Batı Afrika Vilayeti

‘Nijerya’nın’ kuzeydoğusunda bulunan ‘Borno’daki’ ‘Talala’ kasabasına yönelik haçlı Afrika koalisyon kuvvetlerinin saldırı girişimi sırasında saldırının hilafet askerleri tarafından püskürtülmesi sonucunda haçlı Afrika koalisyon kuvvetlerinden 9 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Anbar Vilayeti

Allah Teâlâ’nın lütfuyla ‘Ramadi’nin’ doğusunda bulunan doğu ‘Husayba’da’ mürted Rafızi ordusuna bilgi sağlayan ‘Ahmed Hüseyin’ adlı mürted öldürüldü.

Aynı zamanda ‘Ramadi’ şehrinin ‘Et-Temim’ mahallesinde mürted Rafızi ordusunun devriyesinin bombayla hedef alınması sonucunda aracın içinde bulunanların tümü öldü ve yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Barka Vilayeti

Hilafet askerlerinin ‘El-Kavarişa’ mıntıkasında daha önce yerleştirmiş olduğu bir bombayı tağut askerlerinden bir grubun üzerine patlatması sonucunda tağut askerlerinden birkaç kişi öldü ve yaralandı. Yanı sıra patlama bölgesinde bazı cesetler de bulundu.

Ayrıca hilafet askerlerinin ‘Kanfuda’ mıntıkasının ‘El-İmarat Es-Siniye’ civarında daha önce yerleştirmiş olduğu bir bombayı tağut askerlerinden bir grubun üzerine patlatması sonucunda tağut askerlerinden iki kişi ölürken iki kişi de yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 • Bereke Vilayeti

Hilafet askerlerine bağlı bir güvenlik müfrezesinin evvelsi gün ‘Bereke’ şehri güneyinde bulunan ‘El-Arişa’ kasabası yakınlarında mürted PKK’lılara bombalı saldırı düzenlemesi sonucunda mürted PKK’lılardan 4 kişi öldü.

Ayrıca vilayetin kuzey kırsalında bulunan ‘El-Cevadiye’ şehrine bağlı ‘Bab El-Hadid’ köyü köprüsü üstünde mürted PKK’lılara ait bir aracın bombayla hedef alınması sonucunda aracın içinde bulunanların tümü öldü ve yaralandı. Patlamanın ardından ambulans aracının patlamada ölen ve yaralananları ‘Kamışlı’ şehri hastanesine naklettiği gözlemlendi. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Selahaddin Vilayeti

Mürted Rafızi milislerinin ‘Şeyh Ali’ mıntıkasında,  ‘El-Asmida’ ve ‘El-Mahazin’ köprüsü üzerinde, ‘Ez-Zaviye’ kavşağında, ‘Hadise – Beyci’ yolu üzerinde ve ‘Ed-Dibsi’ mıntıkası yakınlarında bulunan karargâhları onlarca havan topu ve toplarla bombalandı. Atışlar tam isabetli oldu. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Kerkük Vilayeti

Kanas müfrezeleri, ‘Acil’ ve ‘Allas’ petrol sahasında ve ‘El-Fathe’ mıntıkasında olmak üzere mürted Rafızi milislerinden 3 kişiyi kanas silahıyla vurarak öldürdü. Allah’a hamd ve şükürler olsun.

 • Sina Vilayeti

Hilafet askerleri hafif ve orta sınıf silahlarla mürted Mısır polislerinin ‘El-Ariş’ şehrinin ‘El-Fayidi’ kontrol noktasına operasyon düzenledi. Düzenlenen saldırıda mürtedlere ait ‘Fahd’ tipi bir zırhlı araç RPG ile hedef alındı. Atış tam isabetli oldu. Allah’a hamdolsun.

 • Diyala Vilayeti

İki gün önce ‘Celavla’ nahiyesinin ‘Cemila’ mıntıkasında mürted Peşmerge’lere ait pikap tipi bir aracın mayınla hedef alınması sonucunda araç imha olurken aracın içinde bulunanların tümü de öldü ve yaralandı. Allah’a hamdolsun.

 Kaynak: Darul Hilafe / El-Hayat Medya Türkçe Masası

01 Safer 1438 / 01 Kasım 2016 İslam Devleti Türkçe Haber Bülteni” üzerine bir yorum

 1. esselamu aleykum hakkal-cihad2.blogspot sitemizz tağutlardan tarafından yine giriş ayraları sıfırlanarak sitemize girişi engellediklerinden sittemiz aktif değildir hergun sabırsızlıkla islam devletimizin haberlerini buradan takip ediyoruz rabbim sizlerden razı olsun

  Allah u Ekber maşallah

  Allah,ım sen islam devletimizi koru ve baki eyle o islam devletki yeryuzunde senin emrin ve abdullahın oğlu muhammed s.a.v sunneti seniyesine göre hukmetmemktedir

  İslam devletinin sadık mucahidlerinin atışlarını isabetli kıl istişad operasyonları yapan sadık kardeşlerimizi katında kabul eyle onları cennetin en yuksek tabakası olan firdevs,il a,ala ile ödüllnedir bizleride istişadçılardan eyle biizde bu kervana kat allahumme amin

  Beğen

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s